Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: 
Понедељак, 22 Јул 2024

Архива примљених захтева

Статус: РЕШЕН

Надлежна служба: ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Молим да се поставе саобраћајни знаци за ограничавање брзине у Војки,у улици Цара Душана (код раскрснице са улицом Војводе Путника) где су аутобуска стајалишта. У последњих неколико месеци на овој деоници је било неколико саобраћајних удеса јер овом улицом грађани возе непримерено великом брзином и не обраћају пажњу на аутобусе који су при томе заустављени на станици.

Законом о безбедности саобраћаја члан 27 и члан 47 регулисано је понашање возача у насељеном месту. Чланом 47 наведеног закона регулисана је обавеза возача о брзини кретања возила у насељеном месту/максимална брзина 50 км/ч, а члан 27 регулише обавезу возача да обезбеди укључење аутобуса са аутобуског саобраћаја.

  • Каталог слободних локација
  • Званични сајт општине Стара Пазова
  • Водич за инвеститоре општине Стара Пазова
  • Katalog slobodnih lokacija
  • Zvanični sajt opštine Stara Pazova
  • Vodič za investitore opštine Stara Pazova