Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: 
Петак, 29 Септембар 2023

Архива примљених захтева

Статус: У РАДУ

Надлежна служба: ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Када ће почети изградња вододвода у Војки?

План генералне регулације насеља Војка требао је бити процедурално готов - правоснажан још у фебруару али ни до данас нисмо добили поуздану информацију од ЈУП-у кад ће бити готово. ПГР дефинише извориште Војка и без тога је немогуће исходовати локацијску односно грађевинску дозволу за било који објекат водоснабдевања. Од тренутка правоснажности ПГР до грађевинске дозволе треба минимум 2 месеца за управни поступак исходовање локацијске - исходовање градјевинске дозволе и то у условима где су све претходне радње већ урађене и све спремно да се преда за локацијску дозволу кад се стекну формални услови.

  • Каталог слободних локација
  • Званични сајт општине Стара Пазова
  • Водич за инвеститоре општине Стара Пазова
  • Katalog slobodnih lokacija
  • Zvanični sajt opštine Stara Pazova
  • Vodič za investitore opštine Stara Pazova