Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: 
Недеља, 16 Јун 2024

Архива примљених захтева

Статус: РЕШЕН

Надлежна служба: МЗ СТАРИ БАНОВЦИ

Испред куће у Ст.Бановцима, ул.Тишме Стевана 126 се налази испусни водоводни шахт који је пун воде и долази до улегања терена тако да је дошло и до оштећења на кући Потребно је да инспекција изађе на терен да сними стање.

Увидом на терену у ул. Стевана Тишме бр. 126, 09.05.2013.год у 09:30 комисија у саставу : Предедник МЗ Ст. Бановци Савић Радислав, референт за наплату воде и персоналне службе Вујасиновић Драгана, водоинсталатери Пражић Тошица и Бошковић Небојша је установила да узрок урушавања ( накривљености ) куће није водоводна шахта која се налази на зеленој површини.Такође закључује да је поменути објекат пре неколико година , ради изградње новог поред, исечен , те је стабилност исог нарушена. Комисија је направила фотографије које то доказују, а предлаже да на терен изађе грађевински инспектор који би установио тачност наведеног.

  • Каталог слободних локација
  • Званични сајт општине Стара Пазова
  • Водич за инвеститоре општине Стара Пазова
  • Katalog slobodnih lokacija
  • Zvanični sajt opštine Stara Pazova
  • Vodič za investitore opštine Stara Pazova