Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: 
Петак, 29 Септембар 2023

Архива примљених захтева

Статус: РЕШЕН

Надлежна служба: ТЕЛЕКОМ

Молим Вас да контактирате поштанску службу у Сурдуку и замолите их да ми на кућну адресу донесу хитну пошиљку јер нисам у могућности да је лично преузмем, обзиром на то да сам непокретан.

Контактиран је службеник Телекома у Сурдуку који је организовао испоруку пошиљке на кућну адресу.

  • Каталог слободних локација
  • Званични сајт општине Стара Пазова
  • Водич за инвеститоре општине Стара Пазова
  • Katalog slobodnih lokacija
  • Zvanični sajt opštine Stara Pazova
  • Vodič za investitore opštine Stara Pazova