Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: 
Понедељак, 22 Јул 2024

Архива примљених захтева

Статус: РЕШЕН

Надлежна служба: ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

у Старој Пазови у улици Светосавска до улице Змај Јовина, непарном страном, не ради улична расвета.

Захтев је прослеђен извођачу радова и квар ће бити отклоњен у уговореном року (до 15 дана).

  • Каталог слободних локација
  • Званични сајт општине Стара Пазова
  • Водич за инвеститоре општине Стара Пазова
  • Katalog slobodnih lokacija
  • Zvanični sajt opštine Stara Pazova
  • Vodič za investitore opštine Stara Pazova