Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: 
Петак, 29 Септембар 2023

Сервисне вести

Пријавите комунални проблем

Обрасци и захтеви у електронском формату

Виртуелни матичар

Prijavite komunalni problem

Obrasci i zahtevi u elektronskom formatu

Virtuelni matičar

У месту Белегиш, у периоду од 9.00 до 10.30 часова, због електромонтажних радова, без електричне енергије остаће потрошачи који се напапајају из следећих трафо станица: Центар, Николе Милановић, Моше Пијаде, Свети Сава, Борис Кидрич, Бранко Радичевић, Млекара.

Краће обуставе електричне енергије извршиће се у времену 9.30 и 10.30 часова и односиће се на део насеља Белегиш - Петринци до центра насеља.

Такође, у истом временском периоду спровешће се краће обуставе електричне енергије, и у насељу Сурдук.

У Белегишу, у периоду од 08.30 - 14 часова, због електромонтажних радова, без електричне енегрије остају потрошачи, који се напајају из трафо станице Никола Милановић.

  • Каталог слободних локација
  • Званични сајт општине Стара Пазова
  • Водич за инвеститоре општине Стара Пазова
  • Katalog slobodnih lokacija
  • Zvanični sajt opštine Stara Pazova
  • Vodič za investitore opštine Stara Pazova