Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: 
Среда, 8 Април 2020

Архива примљених захтева

Статус: У РАДУ

Надлежна служба: ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Сијалица на бандери бр.4 у ул. Здравка Грбића у Белегишу не светли.

Захтев је прослеђен извођачу радова и квар ће бити отклоњен у уговореном року (до 15 дана).

  • Каталог слободних локација
  • Званични сајт општине Стара Пазова
  • Водич за инвеститоре општине Стара Пазова
  • Katalog slobodnih lokacija
  • Zvanični sajt opštine Stara Pazova
  • Vodič za investitore opštine Stara Pazova