Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: 
Петак, 29 Септембар 2023

Архива примљених захтева

Статус: У РАДУ

Надлежна служба: ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Када ће бити асфалтирана улица Војводе Путника у Војки?

Крпљење ударних рупа у улици Војводе Путника извршиће се по потписивању уговора о редовном одржавању (који је у завршној фази), у року од 15 дана.

  • Каталог слободних локација
  • Званични сајт општине Стара Пазова
  • Водич за инвеститоре општине Стара Пазова
  • Katalog slobodnih lokacija
  • Zvanični sajt opštine Stara Pazova
  • Vodič za investitore opštine Stara Pazova